Duurzaamheid

Green Logistics – Uitstoot Verminderen, Efficiëntie Verhogen

De transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer 11% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de overeengekomen klimaatdoelstellingen te halen, is dus een enorme vermindering van de door het vervoer veroorzaakte emissies nodig - en dat op zeer korte termijn. Maar hoe kan deze transformatie worden bereikt? Lees hoe u met Green Logistics logistieke processen duurzamer, grondstofzuiniger en klimaatvriendelijker kunt maken.

Regeringen over de hele wereld hebben ambitieuze klimaatbeschermingsdoelstellingen vastgesteld. De Europese Unie, bijvoorbeeld, heeft haar Green New Deal aangekondigd en zich ten doel gesteld de emissies tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Om deze klimaatdoelstellingen te bereiken, is een massale en snelle vermindering van de door het vervoer veroorzaakte emissies noodzakelijk. Tegelijkertijd is de logistieke sector nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en betekenen e-commerce en next- of same-day last-mile deliveries onderbenutte voertuigen en een hoog brandstofverbruik.

Maar hoe moet de transformatie naar duurzame logistiek worden gefinancierd? In de transportsector is er een grote behoefte aan investeringen, zijn de marges laag en zijn klanten slechts in beperkte mate bereid een premie te betalen voor duurzame levering. Hier komt het concept van groene logistiek om de hoek kijken.

Aanbevolen producten

Wat is Green Logistics?

De term Green Logistics omvat maatregelen en strategieën om logistieke processen duurzamer, grondstofzuiniger en klimaatvriendelijker te maken. Het doel is de negatieve impact van logistiek op het milieu te verminderen.

Groene logistiek sluit echter economische efficiëntie niet uit. Door processen te optimaliseren, het gebruik van hulpbronnen te verminderen en duurzame investeringen te doen, beschermen bedrijven niet alleen het milieu, maar besparen ze ook kosten.

Wat zijn de voordelen van duurzame logistiek?

De voordelen van duurzame logistiek voor het milieu liggen voor de hand: vermindering van schadelijke kooldioxide-uitstoot en minder gebruik van hulpbronnen. Maar ook voor bedrijven levert duurzamere logistiek voordelen op.

Lagere kosten

De kosten van fossiele brandstoffen zijn moeilijk te berekenen en hebben - omdat het een eindige grondstof is - de neiging te stijgen. Door over te schakelen op meer ecologische, alternatieve aandrijvingen maakt een logistiek bedrijf zich niet alleen onafhankelijk van speculatie en conflicten over olie, maar bereikt het ook prijsstabiliteit en voorspelbaarheid. Tegelijkertijd anticiperen deze bedrijven op de invoering van een CO2-belasting en kunnen zo met hun investeringen toekomstige kosten vermijden. Sommige landen zijn ook van plan de tol voor vrachtwagens aan te passen aan de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig of CO2-vrije transporten vrij te stellen van de tol.

Meer orders

Green Logistics is meer gevraagd dan ooit. Consumenten, maar ook bedrijven, letten steeds meer op hun ecologische voetafdruk en stellen hogere eisen aan diensten en goederen. Leveranciers van de auto-industrie, bijvoorbeeld, moeten de juiste certificeringen kunnen aantonen. Ook bij grotere aanbestedingen worden dergelijke certificeringen steeds vaker geëist. Het aanbieden van een klimaatvriendelijke of zelfs klimaatneutrale levering kan hier een echt concurrentievoordeel opleveren.

Wist u dat?

Met de rittenplanningsoftware PTV Route Optimiser kan de transportgerelateerde CO2-uitstoot tot 17% worden verminderd.

Wilt u weten hoe hoog uw besparingspotentieel is?

Ontdek PTV Route Optimiser Contact ons

Vermindert een geoptimaliseerde routeplanning de uitstoot?

De berekening is heel eenvoudig: minder gereden kilometers betekent minder brandstofverbruik, dus minder CO2. Software voor routeplanning, zoals PTV Route Optimiser, biedt een reeks functies en voordelen die zowel het aantal kilometers als het brandstofverbruik van leveringen kunnen verminderen. Bovendien kunt u zo minder voertuigen inzetten voor hetzelfde volume aan opdrachten.

Efficiëntie verhogen

Lege ritten zijn niet alleen duur, maar ook onecologisch. De ritplanningsoplossingen van PTV berekenen daarom zo efficiënt mogelijke routes met optimaal gebruikte voertuigen en combineren, indien mogelijk, pick-ups en returns. Afhankelijk van de uitgangssituatie leidt dit niet alleen tot minder gereden kilometers, maar ook tot besparing van hele voertuigen. De routeringsalgoritmen berekenen ook de kortste route naar de volgende stop, omzeilen routes die ongeschikt zijn voor vrachtwagens en vermijden omwegen.

De software zorgt er ook voor dat voor elke rit het juiste voertuig wordt geselecteerd.

Overweeg milieuvriendelijke ritten

Als u voor bepaalde trajecten een elektrisch aangedreven voertuig wilt inzetten, kunt u in de PTV-routeplanningstools een kilometerbeperking voor deze trajecten instellen. Ook een prioritering van elektrische vracht- of bestelwagens is mogelijk. Bovendien kunnen gebieden worden aangewezen waarin alleen elektrische voertuigen mogen worden gebruikt.

Route-uitvoering optimaliseren

De rijstijl heeft een grote invloed op het brandstofverbruik. De berekende routes van een softwareoplossing zijn niet alleen geoptimaliseerd, maar ook haalbaar. Dit neemt de tijdsdruk van bestuurders weg en stimuleert hen tot een consistentere, brandstofbesparende rijstijl.

Het gebruik van extra hulpmiddelen, zoals een trucknavigatie met live verkeersinformatie of een ETA-dienst, kan ook files omzeilen en het aantal succesvolle eerste leveringspogingen verhogen.

CO2-reducerende maatregelen en hun effect

Met behulp van een routeplanningssoftware

<17%

Optimalisatie en vermindering van lege ritten

10-40%

Intermodale routeplanning

35-80%

Alternatieve aandrijvingen

CNG/LNG 5-10%,waterstof/elektrisch 100%

Zachte factoren (moderne voertuigen, biobrandstoffen, rijopleidingen, enz.)

5%

 

Hoe berekent u de CO2-uitstoot van vrachtwagens?

De rit- en routeplanningsoplossingen van PTV berekenen voor elke rit de verwachte uitstoot van CO2, luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. Zo kunt u de exacte uitstoot van de geplande route al voor het begin van de rit evalueren. De algoritmen houden rekening met:

 • het werkelijke aantal kilometers
 • truck attributen,
 • voertuigklassen,
 • brandstofverbruik,
 • de lading
 • en andere belangrijke criteria zoals het hoogteprofiel van een route.

De berekening is gebaseerd op DIN EN16258 (of CEN 16258), ISO 14083 (Europa/Noord-Amerika), HBEFA 4, CO2e decreet 2017 (Frankrijk), Defra 2014 (VK) en NGA 2015 (Australië). Ook de emissievoetafdruk van uw volledige vloot en van intermodale routes kan worden bepaald op basis van relevante normen zoals HBEFA of CEN.

Waarom heb ik een emissieverslag nodig?

Transparantie en betrouwbare cijfers vormen de basis van elke duurzaamheidsstrategie. Alleen als u weet hoeveel CO2 er daadwerkelijk wordt uitgestoten, kunt u een gefundeerde beslissing nemen over mogelijke maatregelen.

 • Een analyse van de huidige stand van zaken is cruciaal voor het beoordelen en evalueren van de effectiviteit van genomen maatregelen.
 • Steeds meer landen plannen regelgeving voor emissierapportage, waardoor emissie- of duurzaamheidsrapporten verplicht worden voor logistieke bedrijven.
 • U kunt een dergelijk rapport beschikbaar stellen aan uw klanten en zakenpartners en het gebruiken voor aanbestedingen of certificeringsprocedures.
 • De gegevens van het emissieverslag kunnen worden gebruikt als basis voor compensatiemaatregelen of emissiehandel.
 • Bovendien kunt u met zo'n balans al inschatten welke extra kosten u zou maken als gevolg van een CO2-belasting.

Onze partners voor duurzame logistiek

ITK Engineering: Intelligent E-Fleet Management

 

ITK Engineering GmbH brengt methodologische expertise en software samen. Een voorbeeld hiervan is de Intelligent Charge Planner. Met behulp van kunstmatige intelligentie maakt de B2B cloud service het laden van accu's slimmer en zorgt het voor een optimale voertuigbediening. Op deze manier kunnen elektrische voertuigen - dankzij multi-criteria optimalisatie - zelfs verre bestemmingen kosteneffectief bereiken, tijdbesparend, batterijbesparend en met een laag energieverbruik.

ITK Engineering en PTV hebben samen een oplossing ontwikkeld die de sterke punten van beide partners - e-fleet management en route optimalisatie - combineert.

Kom meer te weten

WAVES: platform voor duurzaamheidsbeheer

 

WAVES maakt duurzaamheid zichtbaar door digitalisering. Met behulp van het bekroonde Sustainability Management Platform (SMP) kunnen bedrijven uit alle sectoren TÜV-gecertificeerde carbon footprint-berekeningen en normconforme duurzaamheidsanalyses uitvoeren op weg naar klimaatneutraliteit. WAVES biedt ook een breed scala aan duurzaamheidsadviesdiensten voor de klimaattransformatie van bedrijven.

PTV Group brengt technologie en knowhow in op het gebied van routeplanning en -optimalisatie.

Kom meer te weten

Resources

Reference Story
Unilever gets its logistics greener

The Italian branch of Unilever has recently embarked on an effort to make its logistics operations more sustainable – choosing to do so with PTV Route Optimiser software.

Meer te weten komen
Webinar Recording
Greener and smarter food logistics

With PTV Route Optimizer, your delivery routes can be planned quickly and efficiently. The food is delivered ecologically and efficiently.

Meer te weten komen
Blog Post
Why Sustainable Logistics Solutions Reduce Emissions & Improve Profitability

Logistics companies face increasing pressure to reduce emissions. Software solutions help them achieve these targets, while keeping costs down.

Meer te weten komen
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.