Hållbarhet

Grön Logistik - minska utsläppen, öka effektiviteten

Transportlogistiken står för cirka 11 procent av de globala koldioxidutsläppen. För att uppnå de överenskomna klimatmålen krävs det alltså en massiv minskning av de utsläpp som orsakas av transporter - och det på mycket kort tid. Men hur kan denna omvandling åstadkommas? Läs hur du kan göra logistikprocesserna mer hållbara, resurseffektiva och klimatvänliga med Grön Logistik.

Regeringar runt om i världen har satt upp ambitiösa mål för klimatskyddet. Europeiska unionen har till exempel tillkännagivit sin Green New Deal och satt upp ett mål att minska utsläppen med 55 procent till 2030 och bli koldioxidneutral till 2050. För att uppnå dessa klimatmål krävs en massiv och snabb minskning av de utsläpp som orsakas av transporter. Samtidigt är logistikbranschen fortfarande starkt beroende av fossila bränslen, och e-handel och leveranser till nästa eller samma dag på sista milen innebär underutnyttjade fordon och hög bränsleförbrukning.

Men hur ska omställningen till hållbar logistik finansieras? Inom transportbranschen finns det ett stort investeringsbehov, marginalerna är låga och kunderna är endast i begränsad utsträckning villiga att betala en premie för hållbara leveranser. Det är här som begreppet grön logistik kommer in i bilden. 

Rekommenderade Produkter

Vad är Grön Logistik?

Begreppet Grön logistik omfattar åtgärder och strategier för att göra logistikprocesserna mer hållbara, resurseffektiva och klimatvänliga. Syftet är att minska logistikens negativa inverkan på miljön.

Grön logistik utesluter dock inte ekonomisk effektivitet. Genom att optimera processerna, minska resursanvändningen och göra hållbara investeringar skyddar företagen inte bara miljön utan minskar också kostnaderna.

Vilka är fördelarna med hållbar logistik? 

Fördelarna med hållbar logistik för miljön är uppenbara: minskade skadliga koldioxidutsläpp och lägre resursanvändning. Dessutom ger en mer hållbar logistik också fördelar för företagen. 

Minskade kostnader 

Kostnaden för fossila bränslen är svår att beräkna och tenderar att öka eftersom det är en ändlig råvara. Genom att byta till mer ekologiska, alternativa drivmedel gör sig ett logistikföretag inte bara oberoende av spekulationer och konflikter om olja, utan uppnår också prisstabilitet och förutsägbarhet. Samtidigt förutser dessa företag införandet av en koldioxidskatt och kan på så sätt undvika framtida kostnader med sina investeringar. Vissa länder planerar också att anpassa lastbilsavgiften till koldioxidutsläppen för respektive fordon eller att undanta koldioxidfria transporter från avgiften.

Fler orders 

Grön logistik är mer efterfrågad än någonsin. Konsumenter, men även företag, uppmärksammar alltmer sitt koldioxidavtryck och ställer högre krav på tjänster och varor. Att erbjuda klimatvänliga eller till och med klimatneutrala leveranser kan vara en verklig konkurrensfördel och leda till fler vinnande anbud. 

Visste du att?

Genom att använda programvaran PTV Route Optimiser kan de transportrelaterade koldioxidutsläppen minskas med upp till 17 %. 

Vill du veta hur stor din besparingspotential är? 

Utforka PTV Route Optimiser Kontakt oss  

Minskar optimerad ruttplanering utsläppen? 

Beräkningen är ganska enkel: färre körda kilometer innebär mindre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp. Vår programvara för ruttoptimering, PTV Route Optimiser, erbjuder en rad funktioner och fördelar som kan minska både körsträckan och bränsleförbrukningen vid leveranser.   

Öka effektiviteten 

Tomma körningar är inte bara dyra utan också oekologiska. PTV:s ruttplaneringslösningar beräknar därför så effektiva rutter som möjligt med optimalt utnyttjade fordon och kombinerar om möjligt hämtning och återlämning. Beroende på utgångsläget leder detta inte bara till färre körda kilometer utan även till att hela fordon sparas. Ruttningsalgoritmerna beräknar även den kortaste vägen till nästa stopp, kringgår rutter som är olämpliga för lastbilar samt undviker omvägar. 

Programvaran ser också till att rätt fordon väljs för varje resa, så att till exempel en full skåpbil skickas ut i stället för en knappt lastad lastbil på 40 ton. Det är också möjligt att optimera lastutrymmet och därmed utnyttja fordonen mer effektivt. 

Överväg miljövänliga körningar 

Om du vill använda ett eldrivet fordon på vissa sträckor kan du ställa in en kilometerbegränsning för dessa sträckor i PTV:s ruttplaneringsverktyg. Det är också möjligt att prioritera elektriska lastbilar eller skåpbilar. Dessutom kan områden utses där endast e-fordon får användas.

Optimera utförandet av rutten 

Körstilen har stor betydelse för bränsleförbrukningen. De beräknade rutterna i en programvarulösning är inte bara optimerade utan också genomförbara. Detta tar bort tidspressen från förarna och uppmuntrar dem att anta en mer konsekvent och bränslesnål körstil

Användningen av ytterligare verktyg, t.ex. lastbilsnavigering med trafikinformation i realtid eller en ETA -tjänst, kan också kringgå trafikstockningar och öka antalet lyckade första leveransförsök. 

 

Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och deras effekt

Användning av ett program för ruttplanering <17%
Optimering och minskning av tomkörning 10-40%
Intermodal ruttplanering 35-80%
Alternativa drivmedel  CNG/LNG 5-10%, hydrogen/electric 100%
Mjuka faktorer (moderna fordon, biobränslen, förarutbildning etc.) 5%

 

Hur beräknar man lastbilarnas koldioxidutsläpp?

The PTV routing and route planning solutions calculate the expected emissions of CO2, air pollutants and greenhouse gases for each trip. This allows you to evaluate the exact emissions of the planned route even before you start your journey. The algorithms take into account:

 • Den faktiska körsträckan,
 • lastbilens egenskaper,
 • fordonsklasser,
 • bränsleförbrukning,
 • lasten och 
 • andra viktiga kriterier, t.ex. höjdprofilen för en rutt.

Beräkningen baseras på DIN EN16258, EU:s standard för beräkning av energiförbrukning i transporttjänster. Utsläppsavtrycket för hela din fordonsflotta kan också bestämmas baserat på relevanta standarder som HBEFA eller CEN. .

Varför behöver jag en utsläppsrapport? 

Öppenhet och tillförlitliga siffror är grunden för varje hållbarhetsstrategi. Det är först när du vet hur mycket koldioxid som faktiskt släpps ut som du kan fatta ett välgrundat beslut om potentiella åtgärder. 

 • En analys av nuläget är avgörande för att bedöma och utvärdera hur effektiva de vidtagna åtgärderna är.
 • Allt fler länder planerar bestämmelser om utsläppsrapportering och gör utsläppsrapporter eller hållbarhetsrapporter obligatoriska för logistikföretag.
 • Du kan göra en sådan rapport tillgänglig för dina kunder och affärspartner och använda den vid anbudsförfaranden eller certifieringsförfaranden.
 • Uppgifterna i utsläppsrapporterna kan användas som grund för kompensationsåtgärder eller handel med utsläppsrätter.
 • Med en sådan balansräkning kan du dessutom redan uppskatta vilka extra kostnader du skulle få till följd av en koldioxidskatt.

Våra partner för hållbar logistik

ITK Engineering: Intelligent förvaltning av e-flottan

ITK Engineering GmbH sammanför metodologisk expertis och programvara. Ett exempel på detta är Intelligent Charge Planner. Med hjälp av artificiell intelligens gör B2B-molntjänsten batteriladdningen smartare och säkerställer optimal fordonsdrift. På så sätt kan elfordon - tack vare optimering med flera kriterier - nå även avlägsna destinationer på ett kostnadseffektivt sätt, med tidsbesparing, bevarande av batteri och med låg energiförbrukning.

ITK Engineering och PTV har tillsammans utvecklat en lösning som kombinerar båda parters styrkor - e-fleet management och ruttoptimering.

Läs mer

WAVES: Plattform för hållbarhetshantering

WAVES gör hållbarhet synlig genom digitalisering. Med hjälp av den prisbelönta Sustainability Management Platform (SMP) kan företag från alla sektorer utföra TÜV-certifierade beräkningar av koldioxidavtryck och standardkompatibla hållbarhetsanalyser på vägen mot klimatneutralitet. WAVES erbjuder också ett brett utbud av hållbarhetskonsulttjänster för företagens klimatomställning.

PTV Group bidrar med teknik och kunnande inom ruttplanering och optimering.

Läs mer

Resurser

Referenshistoria
Unilever gör sin logistik grönare

Unilevers italienska filial har nyligen inlett ett arbete för att göra sin logistikverksamhet mer hållbar - och valde att göra det med hjälp av PTV:s programvara Route Optimiser.

Läs mer
Inspelning av webinar
Grönare och smartare livsmedelslogistik

Med PTV Route Optimizer kan du planera dina leveransvägar snabbt och effektivt. Maten levereras på ett ekologiskt och effektivt sätt.

Läs mer
Reference Story
Smooth transition to electric trucks

Delivery company TSN Groen is relying on PTV Route Optimiser to optimize its deliveries and the use of their 120 electric vehicles.

Läs mer
Blog Post
Why Sustainable Logistics Solutions Reduce Emissions & Improve Profitability

Logistics companies face increasing pressure to reduce emissions. Software solutions help them achieve these targets, while keeping costs down.

Läs mer