Success story

CleanLease: ritoptimalisatie met OptiFlow

Het textielreinigingsbedrijf CleanLease heeft een unieke transportoperatie. Het bedrijf heeft 27 vestigingen in Nederland en België, en bijna tien keer zoveel voertuigen. Toch rijdt het bedrijf relatief weinig kilometers.

"‘We streven ernaar de duurzaamheid van onze diensten te verbeteren door te kiezen voor OptiFlow van PTV Logistics als een tactische rittensoplossing. 
Onze klanten zien vooral onze activiteiten op de weg, niet zozeer onze wasserijfaciliteiten. Bovendien worden er aanzienlijke besparingen gerealiseerd’, zegt Arnoud Clement, projectmanager supply chain & transport. De overstap naar OptiFlow stelt CleanLease in staat om grote stappen te zetten op het gebied van logistieke duurzaamheid. Tegen 2023 streeft het bedrijf ernaar zijn CO2-uitstoot met 50 procent te verminderen. CleanLease heeft al een nulmeting uitgevoerd in 2020, gedeeltelijk met betrekking tot Lean and Green, een CO2-reductieprogramma voor verladers en logistieke dienstverleners. 'Aangezien logistiek goed is voor 20% van onze directe CO2-uitstoot, nemen we elke mogelijke stap om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.’"

Het vinden van de juiste tactische rittenplanningstool

CleanLease is gespecialiseerd in het aanbieden van kwalitatieve textielreiniging en verhuurdiensten aan ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken. Hun bedrijfsmodel steunt op een terugkerende cyclus waarbij schone textielproducten worden uitgewisseld voor vuile was, waardoor de voertuigen nooit leeg zijn. Het bedrijf hecht veel belang aan nabijheid tot de klant, en met hun 27 locaties hebben ze dit doel succesvol bereikt. "Elke locatie fungeert als een wasserijfaciliteit, variërend in grootte met gemiddeld 10 voertuigen per locatie," merkt Clement op. In 2021, vóór de implementatie van OptiFlow, waren de ritten vastgesteld, met vooraf bepaalde aflevertijden binnen afgesproken tijdvensters. "Hoewel deze aanpak goed werkt, bestaat het risico dat we vasthouden aan oude gewoonten. Door te erkennen dat er talrijke mogelijkheden waren om de efficiëntie te optimaliseren, zijn we op zoek gegaan naar een softwarepakket dat ons in staat zou stellen om onze tactische transportplanning te verbeteren."

 

De Resultaten

PTV Map&Market Field service management software benefits: Schedules
Drie ritten samengevoegd naar één
cost-savings-ptv-logistics
Grotere besparingen dan aanvankelijk verwacht
Benfit icon
Het tactische rittenplan vaker heroptimaliseren

Een leverancier die proactief suggesties doet

Clements eerdere ervaring in de branche leidde hem en zijn team naar verschillende potentiële leveranciers. "We merkten vooral verschillen op in de gebruiksvriendelijkheid van de applicaties, wat ook bleek uit een aantal praktische tests. Uiteindelijk werd het duidelijk dat OptiFlow de meest geschikte oplossing voor ons zou zijn. Het feit dat Conundra (nu opererend als PTV Logistics) waardevolle input leverde en verschillende suggesties deed om ons gewenste optimalisatieresultaat te behalen, speelde zeker een rol in de keuze die we hebben gemaakt."

Testcase met eigen data

Clement benadrukt CleanLease's zakelijke casus als "duidelijk en ondubbelzinnig." Hij benadrukt dat de beste manier om een nauwkeurig inzicht te krijgen in het potentieel van verschillende softwarepakketten was om ze zelf uit te proberen. "Hiertoe hebben we een eendaagse test uitgevoerd met eigen data op een van onze locaties, waarbij meerdere leveranciers deelnamen. De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en de zorgvuldige aanpak van Conundra (nu opererend als PTV Logistics) vielen op tijdens de test, en we waarderen deze kwaliteiten nog steeds vandaag."

Van drie ritten naar één

De overstap naar professionele transportplanningssoftware betekende dat CleanLease afscheid nam van plannen met Excel en Google Maps. "Deze implementatie markeert een frisse start. Wanneer je hoogwaardige gegevens in het systeem invoert, ontvang je nieuwe en verbeterde ritten. Zo suggereerde OptiFlow bijvoorbeeld dat we, waar we eerder drie ritten hadden, ze konden samenvoegen tot één enkele ritten"

Nieuwe inzichten en grotere besparingen dan aanvankelijk verwacht

Hoewel de uitrol van de nieuwe transportplanningssoftware nog steeds gaande is op alle locaties, ziet CleanLease al positieve resultaten. "We deden het behoorlijk goed met onze bestaande tools, maar nu weten we dat er nog veel efficiencywinst te behalen is op bepaalde locaties. Bovendien, als het gaat om kleine volumes, wordt extra optimalisatiepotentieel ontgrendeld door de capaciteit te optimaliseren. Voorafgaand aan de uitrol verwachtten we een gemiddelde verbetering van ongeveer 5%, maar in werkelijkheid is het waarschijnlijk 10%, met pieken tot wel 14%." Aangezien nog niet alle vestigingen OptiFlow hebben geïmplementeerd, wordt de software voornamelijk gebruikt voor berekeningsdoeleinden. "Door de tijdvensters van onze klanten iets aan te passen, kunnen we onze voertuigen beter benutten, resulterend in een efficiënter plan met minder kilometers," zegt Clement. De software voert alle berekeningen uit, waardoor planners voorgestelde ritten en bijbehorende KPI's kunnen evalueren, waardoor de rol van de planner nog essentiëler wordt.

'Een enkele aanpassing heeft invloed op de rest van de chain'

Volgens Clement zijn er zeker mogelijkheden voor verbetering. "Als we bijvoorbeeld de aflevertijd voor klant A aanpassen van 2 uur 's nachts naar 7 uur 's ochtends, kunnen we besparen op transportkosten. Maar zelfs het maken van één enkele aanpassing vereist veel coördinatie binnen onze supply chain. Onze wasserijfaciliteiten moeten de textielproducten op tijd klaar hebben, dus planning en productie moeten op elkaar worden afgestemd om ervoor te zorgen dat de nieuwe ritten technisch haalbaar zijn. Daarnaast moet de expeditieafdeling hun proces van containerafhandeling aanpassen. Daarom voeren we eerst alle benodigde berekeningen uit, raadplegen we de klant en voeren we vervolgens eventuele wijzigingen door in onze transportplanning."

Vaker het tactische rittenplan heroptimaliseren  


CleanLease ziet de investering als een manier om hun jaarlijkse 7,5 miljoen kilometers efficiënter af te leggen, maar ook als een startpunt voor het herorganiseren van al hun transport in Nederland. Clement legt uit: "Het bepalen van de richting waarin we ons transport verplaatsen is essentieel. Duurzaamheid en alternatieve brandstoffen zullen hierbij een sleutelrol spelen, en in 2025 zullen we te maken krijgen met emissievrije zones op verschillende locaties. Deze druk op duurzaamheid betekent dat we vandaag de juiste beslissingen moeten nemen. Met de transportplanningssoftware OptiFlow evalueren we onze keuzes op een tactische manier, zowel voor nu als voor de toekomst. Momenteel stellen we onze vaste ritten één keer per jaar in en optimaliseren we ze twee keer per jaar opnieuw. Ik kan me voorstellen dat we dit in de toekomst vaker zullen gaan doen."

Ontdek OptiFlow

De toekomst van rittenplanning en optimalisatie met geautomatiseerde SaaS-rittenoptimalisatie

Boek uw demo  Leer hier meer over