Effektiv leverans

Last Mile Delivery: Utmaningar, lösningar och hur man optimerar

Last mile delivery är en kritisk men kostsam del av logistiken. Beroende på typ av leverans står den för så mycket som 35 % av den totala leveranskostnaden. Att optimera leveransen på den sista kilometern är därför avgörande för att maximera effektiviteten i logistiken och öka vinsten. Dessutom har ett företags prestationer på den sista milen också en stor inverkan på kundnöjdheten.

Men hur fungerar det och vad kostar det? Vi tar upp allt du behöver veta i artikeln nedan.

Rekommenderade produkter

Vad är last mile delivery?

Last mile delivery, eller logistik på sista mil, kan definieras som det sista steget i leveranskedjan där varor (t.ex. paket) transporteras från ett lager, en knutpunkt eller en detaljhandelsbutik till kunden.
Målet med last mile delivery är att leverera varor så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt för att hålla transportkostnaderna låga och kundnöjdheten hög.

Vad är the last mile delivery problem?

Analytiker från World Economic Forum uppskattar att den ökande efterfrågan på leveranser inom e-handeln kommer att leda till 36 % fler leveransfordon i innerstäderna fram till 2030. De förväntar sig därför att leveranserna på den sista milen kommer att öka med 78 %. Det finns många orsaker till den ökande efterfrågan:

  • Antalet artiklar som skickas till en plats minskar, vilket leder till fler stopp och mindre leveranser.
  • E-handeln går mot leverans nästa dag eller till och med samma dag, vilket ökar antalet enskilda leveranser.
  • Utbudet av produkter som transporteras idag ökar ständigt och omfattar numera även temperaturkänsliga varor, t.ex. livsmedel och mediciner.

Ökningen av leveranser på den sista kilometern kan vara bekväm och bekvämt för konsumenterna. För städerna innebär dock den trängsel och trafik som uppstår stora utmaningar. Transportleverantörerna kämpar med fler stopp, lägre fordonsutnyttjande, ineffektiva leveranser och därmed högre kostnader för den sista kilometern. Detta kan avhjälpas med hjälp av ett professionellt ruttplaneringsverktyg som optimerar stoppsekvensen och skapar en kostnadseffektiv ruttplan.

Hur mycket kostar leverans på sista milen?

Den last mile är den överlägset dyraste delen av leveranskedjan och varje misslyckat leveransförsök, trafikstockning eller felvändning ökar kostnaderna ytterligare.

Den totala kostnaden varierar och beror på typ av leverans och andra faktorer som beaktas i beräkningen. Analyser har dock visat att logistiken på den sista milen står för cirka 30-50% av de totala leveranskostnaderna.

Läs mer om våra mjukvarulösningar för att möta utmaningarna i the last mile

Hur ruttoptimerar du för last mile

Ett verktyg för ruttplanering, som  PTV Route Optimiser, är viktigt för att leverera effektivt på last mile delivery. Även om expeditören känner till leveransområdet kan manuell ruttplanering inte ta hänsyn till alla viktiga faktorer.

En mjukvarulösning använder däremot algoritmer för att skapa rutter som optimeras utifrån tid, avstånd och kostnad. Den tar också hänsyn till vägrestriktioner och parametrar som öppettider, lastkapacitet, tidsfönster och aktuella trafikförhållanden.

Ta del av vår kostnadsfria eGuide och lär dig mer om funktionerna och fördelarna med en programvara för ruttplanering.

Hur beräknas leveranserna på the last mile delivery?

Med hjälp av särskilda ruttplaneringsverktyg, t.ex. PTV Route Optimiser, kan du beräkna och optimera dina rutter för den last mile. Fördelen med en mjukvarulösning jämfört med manuell planering är att den använder algoritmer för att beräkna rutter som är optimerade enligt olika faktorer.

Dessa faktorer omfattar tid, avstånd och kostnad, med hänsyn till begränsningar och parametrar som öppettider, lastkapacitet, tidsfönster och aktuella trafikförhållanden.

Utifrån dessa parametrar tilldelar verktyget transporter till turer och fordon och skapar ett schema för hela flottan. GTa del av vår kostandsfria eGuide och lär dig mer om funktionerna och fördelarna med en programvara för ruttplanering.

Vilka är de största fördelarna med optimering av leveransrutter för last mile delivery?

Förbättrad synlighet i realtid

Numera förväntar sig kunderna att deras försändelser ska kunna spåras i realtid. De vill kunna övervaka paketet från det ögonblick då det lastas i leveransfordonet till dess att det levereras till dörren.

Vår programvara för ruttoptimering ger dig möjlighet att beräkna en ETA, ständigt uppdatera den och skicka den till alla deltagare i leveranskedjan, inklusive dina kunder.

Kortare tidsfönster

Med en mjukvarulösning som optimerar logistiken på den sista kilometern kan du erbjuda dina kunder kortare leveranstider. När de inte längre behöver vänta i flera timmar på en leverans förbättras den totala tillfredsställelsen och kundkretsen ökar. Att vara i tid ökar också antalet lyckade första leveransförsök.

Minska bränsleförbrukningen

Verktyg för ruttoptimering kan hjälpa dina avsändare att hitta den mest effektiva rutten, undvika trafikstockningar och minska stilleståndstiden. Detta minskar i sin tur den totala bränsleförbrukningen, transportkostnaderna och koldioxidutsläppen.

Ökad flexibilitet

Inte ens den bästa ruttplaneringen skyddar mot oförutsedda händelser: en olycka på vägen, ett tekniskt fel på fordonet eller en brådskande beställning i sista minuten. För att undvika förseningar och stigande kostnader krävs flexibilitet. Disponenten kan skicka en uppdaterad ETA från systemet, lägga till nya beställningar till en rutt via dra-och-släpp eller omfördela försändelserna till ett annat fordon. Med bara några få klick optimeras rutten på nytt i realtid.

Optimalt utnyttjande av fordon

För att undvika tomma körningar och låg belastning är det viktigt att tilldela rätt typ av fordon för dina leveranser på den last mile delivery. Med PTV:s lösningar skapas fordonsprofiler som skräddarsys för din fordonsflotta. Dessa fordonsprofiler beaktas under planeringsfasen. Dessutom optimerar programvaran lastkapaciteten och säkerställer ett bättre utnyttjande av fordonen.

Fler lyckade första leveransförsök

När ingen är hemma måste chauffören återvända utan att leverera och försöka igen nästa dag. Även om detta scenario inte kan undvikas helt och hållet kan det minskas avsevärt. Våra lösningar för ruttplanering och ruttplanering kan användas för att skicka en exakt ETA direkt till kunden. För att öka tillförlitligheten omfattar ETA-beräkningen historiska trafikdata, byggarbetsplatser, kör- och vilotider samt fordonsspecifika medelhastigheter.

Exempel på optimering av leveransrutter för den sista kilometern i den verkliga världen

Reference Story
How DPD Fresh optimizes deliveries of food products

Deliveries of fresh foods are on the rise, but pose challenges for logistics companies. A brand-new service in Belgium overcomes this with effective planning software.

Läs mer
Reference Story
Efficient Same-Day Deliveries of Urbify

Urbify offers online retailers an operating system for same-day and next-day deliveries – using the PTV Developer components.

Läs mer

FAQs om leveranser på last mile delivery

Vad betyder last mile?

Sista milen avser det sista steget i en leveranskedja. Det är den slutliga leveransen till slutkunden. Den sista milen är vanligtvis kostsam och komplex på grund av olika faktorer som måste beaktas, t.ex. leveransfönster, trafik eller fordonsbegränsningar. Det är dock en avgörande faktor att göra rätt för att leverera en bra kundupplevelse.

Varför är den the last mile ett problem?

The last mile är dyr för transporttjänsteleverantörerna. Det finns många orsaker till detta, bland annat ökad efterfrågan och mindre leveransvolymer, hög bränsleförbrukning på grund av stop-and-go i innerstadstrafiken, många misslyckade leveransförsök och ineffektiva leveransvägar.

Vad är optimering av den last mile?

Optimering av den last mile handlar om att öka effektiviteten i den sista kilometerns leverans. Fördelarna med optimering av den sista milen är att minska transportkostnaderna, öka leveransflexibiliteten och minska koldioxidutsläppen.

Hur optimerar jag mina leveranser på den last mile delivery?

Särskilda verktyg för ruttplanering hjälper till att optimera den the last mile. De använder algoritmer som tar hänsyn till alla relevanta faktorer, bestämmer de mest kostnadseffektiva rutterna och säkerställer ett bättre utnyttjande av fordonen.

Vad är ett exempel på leverans av den last mile delivery?

DPD Fresh är ett bra exempel på last-mile delivery. Företaget använder PTV-programvaran för att planera och optimera sina leveransvägar för färska produkter. Läs hela artikeln.

Varför är det dyrt att leverera till den last mile delivery?

The last mile delivery är den dyraste delen av leveranskedjan. Orsakerna är bland annat ineffektiva rutter, många stopp med låga ordervolymer, svåra trafikförhållanden och en hög andel misslyckade leveransförsök.

Är leveranser på last mile delivery lönsamma?

Leveranser på last mile delivery är sällan lönsamma på grund av de många kostnader som är förknippade med dem. Det finns dock sätt att minska wminska kostnaderna och göra logistiken på the last mile effektivare. Dessutom är de viktigaste målen för den sista milen inte lönsamhet, utan framgångsrika leveranser och långsiktig kundnöjdhet.

Hur stor andel av fraktkostnaden utgörs av den last mile?

Hur stor andel av fraktkostnaden för den last mile som beror på olika faktorer. Det har dock uppskattats att den kan stå för mellan 30 och 50 % av den totala leveranskostnaden. Anledningen till att det är så dyrt är att paket för the last mile måste transporteras i skåpbilar i stället för lastbilar för att navigera på stadsvägar. Dessutom är risken för misslyckade leveranser störst på den sista milen.

Hur kan vi minska leveranskostnaderna?

Med hjälp av ruttplaneringsverktyg som PTV Route Optimiser, optimeras rutterna med avseende på effektivitet, tid och kostnad. PTV-lösningarna beräknar också en exakt beräknad ankomsttid som kan meddelas kunderna, vilket minskar antalet misslyckade leveransförsök.