Planowanie tras dla ciężarówek

Kalkulator kosztów transportu PTV Map&Guide

Zwyczajne narzędzia do planowania tras dla ciężarówek dają ograniczone możliwości w zakresie efektywnego planowania zasobów i obliczania kosztów transportu. Prowadzi to do źle skalkulowanych ofert frachtu, a potem do wyższych kosztów dla firmy. Kalkulator kosztów transportu PTV Map&Guide oblicza koszty transportu w sposób niezawodny – co do złotówki.

W tym celu wykorzystuje szczegółowe parametry pojazdu, czasu jazdy i odpoczynku, kosztów opłat drogowych oraz wielu innych czynników. Wystarczy stworzyć profile swoich pojazdów, wprowadzić pożądaną marżę, rozpocząć planowanie trasy, a kalkulator kosztów transportu zajmie się resztą. Wynik możesz następnie wstawić bezpośrednio do oferty. 

Obliczone koszty transportu dają Ci też solidną podstawę do podejmowania ważnych decyzji biznesowych:

  • Uzyskujesz przegląd na temat opłacalności potencjalnych zleceń.
  • Możesz porównać różne scenariusze.
  • Możesz zastosować optymalne stawki frachtu i ceny.
  • Możesz obliczyć, czy bardziej opłacalne będzie skorzystanie z usług podwykonawcy.
  • Możesz zidentyfikować potencjalne oszczędności.

Koszty pojazdu

Przed obliczeniem kosztów transportu dla pojazdu musisz najpierw utworzyć indywidualne profile pojazdów w swojej flocie. Jest to proste i szybkie: po prostu wprowadzasz koszty stałe, tj. cenę za kilometr lub na godzinę bezpośrednio do programu. Możesz uwzględnić dodatkowe parametry, takie jak postoje na stacjach, czasy jazdy i przerw, a także stawki kilometrowe bądź modele stref taryfowych. Dane te są następnie automatycznie uwzględniane podczas planowania trasy i kalkulacji kosztów transportu.

 

Kalkulacja kosztów personelu i płac minimalnych

Oprócz kosztów pojazdu podstawą dokładnej kalkulacji są także koszty pracownicze. Jednak obliczenia te szybko stają się złożone, zwłaszcza w przypadku operacji międzynarodowych. Dzięki PTV Map&Guide możesz obliczyć płace swoich kierowców zgodnie z prawem obowiązującym w Europie. Jeśli u kogoś obowiązuje stawka godzinowa, wystarczy ją wpisać. Zostanie to porównane z wymaganiami dotyczącymi płacy minimalnej w odpowiednich krajach. Jeżeli Twoi kierowcy otrzymują płacę minimalną, oprogramowanie oblicza koszty niezależnie.

Opłaty drogowe dla ciężarówek

Opłaty za pojazdy ciężarowe stanowią dużą część kosztów transportu. Dlatego w bazie danych PTV Map&Guide znajdują się szczegółowe dane dotyczące opłat drogowych i związanych z pojazdami w całej Europie. Zawierają one nie tylko stawki opłat drogowych za przejazd autostradami, lecz także specjalne opłaty za mosty, tunele, przejazdy lub promy, a także wiele innych. Na tej podstawie oprogramowanie dokładnie i niezawodnie oblicza oczekiwane opłaty.

Standard rozliczania „PTV Map&Guide Kilometer"

„PTV Map&Guide Kilometer” jest uznanym standardem fakturowania usług transportu drogowego towarów w całej Europie. Przygotowane na jego podstawie obliczenia, oferty cenowe i faktury są powszechnie akceptowane i porównywalne. Ogranicza to zbędne negocjacje cenowe i dyskusje z klientami i spedytorami. Zapewnia również większe zaufanie i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw.

Aktywuj i wypróbuj pełną wersję za darmo

Wypróbuj pełną wersję programu do planowania tras PTV Map&Guide przez 7 dni - bezpłatnie i bez zobowiązań.

Darmowe testowanie