RUTTPLANERING FÖR LASTBILAR

Beräkna transportkostnaderna med PTV Map&Guide

Vanliga ruttplanerare för lastbilar ger dig begränsade möjligheter att effektivt planera dina resurser och beräkna transportkostnaderna. Detta leder till felberäknade fraktpriser och i slutändan till högre kostnader för ditt företag. Transportkostnadskalkylatorn PTV Map&Guide beräknar däremot dina transportkostnader på ett tillförlitligt sätt – ner till minsta lilla öre. 

Detta görs med hänsyn till detaljerade fordonsparametrar så som rese- och vilotider, vägtullkostnader och många andra viktiga faktorer. Skapa dina fordonsprofiler, ange önskad marginal och börja ruttplanera så gör kalkylatorn resten. Du kan sedan infoga resultatet direkt i din offert.  

De beräknade transportkostnaderna ger dig också en tillförlitlig grund för viktiga affärsbeslut: 

  • Få en överblick över lönsamheten hos potentiella beställningar. 
  • Jämför olika scenarier. 
  • Fastställ optimala frakttaxa och priser. 
  • Beräkna om det är mer lönsamt att lägga ut en order på underleverantörer. 
  • Identifiera potentiella besparingar. 

Fordonskostnader

Innan du beräknar dina transportkostnader måste du först skapa individuella fordonsprofiler för din fordonsflotta. Det går snabbt och enkelt: Du lägger bara in dina fasta kostnader, dvs. priset per kilometer eller timme, i programmet. Lägg enkelt till ytterligare parametrar som exempelvis stopp på stationer, körtider och vilopauser, samt kilometerpriser eller tariffzonsmodeller. Dessa uppgifter beaktas sedan automatiskt vid ruttplanering och transportkostnadsberäkning. 

 

 

Beräkning av personalkostnader och minimilöner 

Förutom fordonskostnader är även personalkostnader viktiga för en korrekt beräkning. Särskilt när det gäller gränsöverskridande verksamheter. Där kan beräkningen dock snabbt bli komplicerad. Med PTV Map&Guide kan du beräkna lönerna för dina förare i enlighet med lagar i hela Europa. Om det finns en individuell timlön, anger du den direkt. Denna jämförs med minimilönekraven i de berörda länderna. Om dina förare får minimilönen beräknar programvaran dina kostnader självständigt. 

Kostnader för fordonssavgifter

Fordonssavgifter kan utgöra en stor del av transportkostnaderna. PTV Map&Guides databas innehåller därför omfattande väg- och fordonsrelaterade vägtullsdata för hela Europa. Dessutom ingår mer än bara vägtullar för motorvägar och landsvägar – exempelvis särskilda vägtullar för broar, tunnlar, förbifarter eller färjor med mera. Därmed kan programvaran beräkna de förväntade vägtullarna exakt och tillförlitligt. 

Faktureringsstandard "PTV Map&Guide-kilometer" 

PTV Map&Guide-kilometer har etablerat sig i hela Europa som en faktureringsstandard för vägburen godstransport. Beräkningar, offerter och fakturor som baseras på denna standard är allmänt accepterade och jämförbara. Detta minskar prisförhandlingar och diskussioner med kunder och speditörer. Det garanterar också mer förtroende och öppenhet i hela leveranskedjan. 

Aktivera och starta en gratis provperiod 

Testa den fullständiga versionen av ruttplaneringsprogrammet PTV Map&Guide i 7 dagar –kostnadsfritt och utan några förpliktelser.  

Testa utan kostnad